ZuidWestHoek College

Beleef het mee!

Je staat dit jaar voor een belangrijke keuze: kiezen voor een school voor Voortgezet Onderwijs. Hierbij speelt natuurlijk het schooladvies dat je van de basisschool krijgt een grote rol. Niet elke school biedt het onderwijs aan wat bij jou past. Maar buiten dit advies is het heel belangrijk dat je je thuis voelt op je nieuwe school. Daarom is het belangrijk dat je bij het maken van een keuze ook de school van jouw voorkeur bezoekt. En uiteraard ben je ook bij ons van harte welkom om de sfeer te proeven en om te zien wat wij allemaal doen op onze school.

projectonderwijs2

Project Onderwijs

In de onderbouw van het ZuidWestHoek College krijgen onze leerlingen projectonderwijs.
Hierbij brengen zij verschillende projecten tot een eindproduct en leren zij onderweg naast kennis vooral ook veel vaardigheden. Keuzes maken, overleg, onderzoek doen en contact met de buitenwereld zijn een aantal zaken die bij het projectonderwijs ontwikkeld worden. De projecten bestaan uit meerdere schoolvakken, waardoor onze leerlingen al doende aan de gestelde kerndoelen voldoen.
chromebooks2

Chromebooks

De wereld digitaliseert en ons onderwijs bereidt onze leerlingen daarop voor. Het gebruik van games en social media hoeven wij onze leerlingen niet meer te leren, maar bewust omgaan met deze middelen des te meer.
Op het ZuidWestHoek College werken we met Chromebooks die volledig ingesteld zijn op het (project)onderwijs. Leerlingen werken met hun schoolaccount in een veilige omgeving aan hun schoolwerk en digitale vaardigheden. De Chromebook is thuis ook te gebruiken met een privé account.
Lees meer!
talentontwikkeling

Keuzemogelijkheden en talentontplooiing

Op het ZuidWestHoek College vinden wij keuzemogelijkheden belangrijk. Het draagt bij aan de ontwikkeling van zelfkennis en verantwoordelijkheid. Zo laten wij bijvoorbeeld bij het projectonderwijs ruimte voor eigen ideeen, maar mogen leerlingen ook keuzes maken bij de inhoud van hun lessen, door een vak te kiezen waar zij zich beter in willen ontwikkelen. Ook kunnen zij keuzes maken binnen collegetijd, waar zij hun talenten kunnen ontplooien in extracurriculaire activiteiten zoals paardrijden, drone vliegen of sporten.
avo-vakken

AVO-vakken

De zogeheten AVO-vakken, ook wel ‘examenvakken’ genoemd, zijn een aantal bekende en belangrijke vakken die de bouwstenen vormen van ons onderwijs Dit zijn de vakken: Nederlands, rekenen, wiskunde, Engels, lezen (mavo Frans).